Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu

Atlas zawiera mapy z danymi odnoszącymi się do granic administracyjnych gmin.

Wybierz właściwe województwo, powiat oraz gminę i wyszukaj dane dla tego obszaru. Następnie wyświetl lub pobierz załączony plik.Mapy zawierają odnośniki do stron internetowych, aplikacji webowych oraz arkuszy programu Excel z danymi szczegółowymi dotyczącymi wybranej gminy. Prezentowane dane są zgodne ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r. Większość prezentowanych danych zostało zebranych podczas inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa UKE. W jej ramach, podmioty obowiązane przekazują informacje o świadczonych przez siebie usługach, a także posiadanej infrastrukturze i sieciach telekomunikacyjnych do 31 marca danego roku, ale zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego.


LEGENDA


Wyszukiwarka danych- odnośnik do prowadzonej przez UKE wyszukiwarki zawierającej informacje m.in. o zasięgach zgłoszonych przez Operatorów.


Ranking gmin- link do pobrania zestawienia w pliku Excel zawierającego opracowany dla wszystkich gmin w Polsce ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na trzy typy gmin- wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie.


Informacje o konkursach- odnośnik to strony Centrum Projektów Polska Cyfrowa na której znajdują się informacje o poszczególnych konkursach.


Zgłoszony popyt na usługi- link do pobrania zestawienia w pliku Excel zawierającego zgłoszone przez mieszkańców, za pomocą Wyszukiwarki UKE, punkty adresowe w których nie ma Internetu lub ma on zbyt małą prędkość.


Informacje o podmiotach- link do pobrania zestawienia w pliku Excel zawierającego zestawienie podmiotów świadczących usługi stacjonarnego dostępu do Internetu na obszarze danej gminy (wybrano podmioty, które zadeklarowały zasięg w co najmniej 10 punktach adresowych na terenie danej gminy).


Formularz kontaktowy- odnośnik do formularza kontaktowego na stronie UKE.


Aktualne informacje-link oraz kod QR za pośrednictwem, którego możliwe jest pobranie aktualnej wersji atlasu.


legend 8

Wykres penetracji budynkowej usługami dostępu do internetu powyżej 30Mb/s w wybranej gminie (kolor niebieski) oraz gminach z nią sąsiadujących (kolor zielony).EU Logo